İletişim

     

E-mail:

makale@gencinedergisi.net

dergi@gencinedergisi.net

 

Editör İletişim:

Kocaeli Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

İzmit-Kocaeli

Tel: 02623032858