Etik İlkeler

     

DERGİ YÖNETİMİ AÇISINDAN: 

Dergi yönetimi, dergiye gelen bir makaleyi bilimsel etik kuralları çerçevesinde yayına uygunluk açısından inceledikten sonra iki uzman hakeme gönderir.

Dergi yönetimi, makalelerin değerlendirilmesinde objektif davranmayı ve bilimselliği öncelemeyi taahhüt eder.

 

HAKEMLER AÇISINDAN: 

Dergi yönetimi tarafından kendisine değerlendirilmek üzere makale gönderilen hakem, bilimsel ölçütleri dikkate alarak gerekli değerlendirmeleri yapar; makalenin nitelik ve kalitesinin artması için gerekli tavsiyelerde bulunur.

 

YAZAR AÇISINDAN:

Dergiye makale gönderen yazar, makale teslim formunu doldurur. Yazar, makalede kullandığı tüm kaynakları derginin yayın ilkelerine göre metin içinde ve kaynakçada belirtir.

Yazar; derginin yayın sürecine dahil edilen bir makalenin daha önce herhangi bir yerde tam metin olarak yayınlanmadığını ve süreç neticelenmeden başka bir yayın organına değerlendirilmek üzere göndermeyeceğini taahhüt eder.

 

İNTİHAL:

GENCÎNE Klâsik Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi; intihal konusunda son derece hassastır. Bu sebeple, dergiye gönderilen makaleler için intihal raporu alınır. İntihal tespit edilen makaleler, kesinlikle yayınlanmamaktadır.

 

ETİK KURUL ONAYI:

GENCÎNE'ye gönderilecek makaleler "etik kurulu onayı" gerektiren muhtevaya sahip ise muhakkak etik kurul onay raporu da makaleyle birlikte gönderilmelidir.

Anket, mülakat, gözlem, deney vb. teknikler aracılığıyla toplanan verilerden yola çıkılarak hazırlanan makaleler; insanlar üzerinde yapılan klinik çalışmalar ve hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar için "etik kurul onay belgesi" gerekmektedir.

Yazar, makalesinde "kişisel verilerin korunması" kanununa aykırı bir içeriğe yer vermemelidir.