Dergi Hakkında

     

GENCÎNE Klâsik Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi; 2020 yılında kurulan, Klâsik Türk Edebiyatı bilim alanına hizmet etmeyi gaye edinen hakemli ve uluslararası bir e-dergidir.

Yılda en az iki sayı iki sayı yayımlanan dergi, Yayın Kurulu’nun kararıyla uygun görülen zamanlarda bir konu çerçevesinde ya da sahanın emektar hocalarına ithafen özel sayılar da yayınlayabilecektir.

Derginin yazı dili Türkçedir. Dergide telif ve tercüme makale, metin neşri ve tercümeleri; kitap, sempozyum, seminer, konferans, panel gibi bilimsel etkinlik tanıtım ve değerlendirmelerine ait özgün çalışmalar yayınlanır.