Son Sayı

  |   Cilt 3   |   Sayı 5  |   Temmuz 2023   |

 

 

GENCÎNE Klâsik Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi'nin yeni sayısı için makale kabulü devam etmektedir.