Son Sayı

  |   Cilt 2   |   Sayı 3   |   Temmuz 2022   |

 Kapak 

 Jenerik     

 İçindekiler

 

Evliyâ Çelebi’nin İstanbul’unda Esnaf Mizahı

   Beyda ALTIN | ss. 5-17 | Tam metin  |

Klasik Şiirin Maskarası: Abdal

   Emine TEMEL | ss. 18-31 | Tam metin  |

Sûrnâmelerde Eğlence

   Esra ERDOĞAN  | ss. 32-46 | Tam metin  |

Nef’î’nin “Değil” Redifli Gazelinin Düşünce Alanı Merkezli Metin Çözümleme Yöntemi’ne [DAM] Göre Şerhi

   Hacer ÖZKUL| ss. 47-57 | Tam metin  |

Klasik Şiirde “Eğlencenin” Mizahı

   Melike Aslıhan EKŞİ | ss. 58-68 | Tam metin  |

Osmanlı Klasik Dönemin Mizah Meşhurları

    Selenay BOSTAN | ss. 69-89 | Tam metin  |

Klasik Edebiyatta Komik Mahlas ve Unvanlar

   Tuba POLAT | ss. 90-107 | Tam metin  |

Biraz Oyun Biraz Mizah: Klâsik Şiirin Aşk Cambazları

   Tuğçe ATICI  | ss. 108-118| Tam metin  |