Cilt 1    |    Sayı 1   |    Temmuz 2021

     Kapak Jenerik Editörden... İçindekiler

Manastırlı Mehmed Rif'at'in Belâgat Tasnifi

   Ahmet YENİKALE  | ss. 5-19 | Tam metin  |

Yeni Edebiyat Taraftarı Ediplerin Klasik Şiir Görüşü

   Ferudun AY  | ss. 20-33 | Tam metin  |

Cem Sultan'ın Cemşîd ü Hurşîd Mesnevisinde Kahramanın Oyun Bilinci

   Feyyaz DERİN  | ss. 34-43 | Tam metin  |

Câmi’î'nin “Aşk Oyunu”: Vâmık u Azrâ'da “Sanatın Özgürlüğü”

   Hicran TANDOĞAN  | ss. 44-57 | Tam metin  |

Oyun Kuramı Bağlamında Yûsuf u Züleyhâ

   Melike BAYRAKTAR  | ss. 58-70 | Tam metin  |

Gülistân’da Kelîle ve Dimne Etkisi

   Melis SUSEM  | ss. 71-90 | Tam metin  |

Fuzûlî’nin Türkçe Dîvânı’ndaki Gazellerde Renklerin Dili

  Tuba BAHADIR ÖZTÜRK  | ss. 91-102 | Tam metin  |

Aşk Mesnevilerinde Sayılar

  Yasemin MUHİT KİP  | ss. 103-128 | Tam metin  |

 Book Review

   İslâm Sanatının Ardına Bakmak: İslâm Sanatı ve Maneviyatı

   Nasr, Seyyid Hüseyin (2017). İslâm Sanatı ve Maneviyatı. çev. Ahmet Demirhan, İstanbul: İnsan Yayınları, 276 s.

   Süleyman YİĞİT  | ss. 129-134 | Tam metin  |